قالب وردپرس
26 می, 2023
پیگیر اخبار نباشید

پیگیر اخبار نباشید!

کتاب «پیگیر اخبار نباشید» ایدۀ الهامبخشی دارد که در نگاه اول رادیکال به نظر می‌رسد. اما با خواندن کتاب و تأمل در استدلال‌های نویسنده به تدریج با او همراه می‌­شوید. خصوصاً اگر اهل اهمال‌­کاری باشید و خبرخوانی را به عنوان پوششی برای این عادت منفی به کار بگیرید.
23 می, 2023
تورم مثل برق و قیمت مثل نور لامپ است

اصلاح نظام کارمزدی و نسبت آن با تورم

در مورد تراکنش‌های خرید کارتی، از آخرین تغییر نرخ کارمزدها بیش از 8 سال می‌گذرد. به عبارتی، در مورد خدماتی صحبت می‌کنیم که به مدت 8 سال، هیچ تغییر قیمتی نداشته است. حتی بنزین هم که شاید حساس‌ترین کالای عمومی از لحاظ قیمت‌گذاری باشد تاکنون چنین دورۀ تثبیت قیمتی را تجربه نکرده است. حال آن‌که بار بخش عمده‌ای از زنجیرۀ تأمین خدمات پرداخت کارتی بر دوش شرکت‌های ارائه‌دهندۀ خدمات پرداخت است که همگی خصوصی هستند.